Контакт

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Војвођанска 79
11271 Београд - Сурчин

телефони: +381 118442-111
8443-759
8443-762
8443-763
8443-764
факс: +381 118443-757


РАДНО ВРЕМЕ: 7:30-15:30 (пауза 10-10:30)

Рачун: 840-222640-53
ПИБ: 103583030
Шифра делатности: 75110
Матични број: 17587714

КАКО ДО СУРЧИНА?

Можете користити возила ГСП-а (Градско саобраћајно предузеће).


погледајтеПогледајте Општину Сурчин на већој мапи

ПРЕДСЕДНИК ГО СУРЧИН
дипл. инг Стеван Шуша
телефон:011/8443-272
011/8443-760, локал: 124
факс:011/8443-773
mail:opstina@surcin.rs

ШЕФ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ГО СУРЧИН
Мирјана Јоцковић
телефон:011/8443-272
011/8443-760, локал: 124
факс:011/8443-773
mail:opstina@surcin.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГО СУРЧИН
Петар Миљуш
телефон: 011/8443-771
011/8443-762, локал: 230

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ГО СУРЧИНПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ГО СУРЧИН
, локал: 125

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ГО СУРЧИН
, локал: 125
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГО СУРЧИН
Душан Вујадиновић
телефон: 011/8443-772, локал: 225
mail:predsednikskupstine@surcin.rs


ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГО СУРЧИН
Рајко Игњатић
телефон: 011/8443-437, локал: 125


СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГО СУРЧИН
Груја Дорословачки
телефон:011/8443-436, локал: 223
066/8637-719
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГО СУРЧИН

телефон:011/8443-436, локал: 223

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ
Снежана Вујовић
телефон: 011/8443 760, локал: 232
066/8637-527
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГО СУРЧИН
Бранислав Стаменковић
телефон: 011/8443-214, локал: 218


ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ ГО СУРЧИН
Дарко Павличић
телефон: 011/8443-214, локал: 218
066/8637-600