04.11.2014 10:00 Монтажне куће за избегла лица са територије го Сурчин

Дана 4. новембра 2014. године, у оквиру Регионалног стамбеног програма, Комесаријат за избеглице и миграције расписао је JАВНИ ПОЗИВза избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба доделом 120 монтажних кућаизбеглицама који поседују земљиште на коме је дозвољена индивидуална стамбена градња на територији градова Зрењанина, Крагујевца, Панчева, Смедерева, Сремске Митровице, Лозницеи Шапца, општина Аранђеловац, Бачка Паланка, Вршац, Жабари, Ириг, Кула, Коцељева, Оџаци, Петровац, Пећинци, Прокупље, Рума, Сечањ, Смедеревска Паланка, Србобран, Сремски Карловци, Стара Пазова, Темерин, Топола, Уб и Шид и градских општина града Београда – Барајево, Звездара, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сурчин и Чукарица

Рок за подношење пријаве са прописаном документацијом је 19. децембар2014. године.

Јавни позив са обрасцем за пријаве на наведени Јавни позив, заинтересована лица могу преузети код повереника за избеглице наведених јединица локалне самоуправе у просторијама Комесаријата за избеглице и миграције и на интернет страни Комесаријата за избеглице и миграције www.kirs.gov.rs и сајту Општине Сурчин www.surcin.rs

 

Овде можете преузети:

Јавни позив

Захтев  за пријављивање

Изјава